Proponujemy dobre ubezpieczenie ,,WIENER"  ul. Wołoska 22A,

02-675 Warszawa, tel.22 469 69 69,

www.wiener.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przyjdź do biura lub zadzwoń :

lodobry agent 630x350

Biuro Rzeczoznawcy Andrzej Obuchowicz

ul. Warszawska 40, 15-062 Białystok,

tel/fax 85 732 77 43, Tel.602 317 884,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

www.ubezpieczenia24.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dom 450x300

Ubezpieczenie domów i mieszkań ,,Cztery Kąty"

 

Zakres ochrony

 • twój dom lub mieszkanie- od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych (22-zdarzenia)
 • twój majątek- od kradzieży z włamaniem, dewastacji, rozboju i rabunku
 • twoją i domowników- odpowiedzialność cywilną (OC) w życiu prywatnym oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie, domek letniskowy, nagrobek, koszt wynajmu lokalu zastępczego, koszt ochrony prawnej itp.
 • udzielamy też assistance (ASS) z zapewnieniem pomocy specjalistów w razie zaistnienia szkody lub awariijurta500x300

Minimalny zakres ubezpieczanych potrzeb

 • dla właścicieli: obiekt+ stałe elementy (stE) + ruchomości (zakres podstawowy) + ASS
 • dla najemcy: rochomości (ZP) + ASS
 • pod cesję: obiekt (bez stE) + ASS
 • dla budujących: obiekt w budowie

Na życzenie ten zakres rozszerzamy o ubezpieczenie ryzyk:

 • ruchomości w zakresie rozrzerzonym (ZR) oraz szyby
 • OC w życiu prywatnym
 • NNW właścicieli i domowników
 • budynek gospodarczy, budowle i stE
 • obiekt w budowie lub przebudowie
 • budynek bez pozwolenia na użytkowanie
 • koszt wynajmu lokalu zastępczego
 • dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie
 • domek letniskowy i ruchomości w nim oraz nagrobek
 • koszty ochrony prawnej

 

 • co pozwala na stworzenie polisy w pełni dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości

Limity odpowiedzialności z sumy ubezpieczenia (Su) w

obiekt lub stE wnętrz, ruchomości domowe

 • 15 000,00zł - przepięcie (szkoda elktryczna)
 • 15 000,00zł - wandalizm
 • 15% Su - akt terroru (wskutek pożaru, uderzenia pojazdu)

budowle

 • 20% Su - przydomowe oczyszczalnie (do 20 000,00zł)
 • 20% Su - przydomowa turbina wiatrowa (do 20 000,00zł)

stałe elementy wnętrz (stE)500x300 domki

 • 10% Su - domofony monitoring (do 2 000,00zł)
 • 1 000,00zł - instalacje pogryzione przez zwierzęta
 • 1 000,00zł - pomazanie, grafitti

domek letniskowy

 • 3 000,00zł - przepięcie
 • 5 000,00zł - wandalizm

obiekt w budowie

 • 10 000,00zł - przepięcie
 • 10 000,00zł - wandalizm
 • 10% Su -kradzież z włamaniem, dewastacja materiałów i instalacji zabudowanych oraz niezainstalowanych

nagrobek

PB080090 2

 • 50% Su -wandalizmmienie450x300
 • 50% Su - dewastacja

 

 

 

 

 

ruchomości domowe

 • 1 000,00zł - rozbój poza miejscem ubezpieczenia
 • 500,00zł - wymiana zamków wskutek tego rozboju
 • 50% Su - sprzęt sportowy i turystyczny, wózki dziecięce i inwalidzkie
 • 100% - sprzęt agd-audio-tele-foto-komputerowy i instrumenty medyczne
 • 10% Su - biżuteria i kosztowności ( do 10 000,00zł)
 • 10% Su - wartości pieniężne ( do 2 000,00zł)
 • 10% so - ruchomości w zabudowanych blkonach, tarasach i loggiach ( do 2 000,00zł)
 • 1 000,00 zł - rośliny w gruncie i skrzyniach ogrodowych
 • 200,oozł - anteny satelitarne
 • 500,00zł - odtworzenie dokumentów osobistych i kart debetowych oraz kredytowych
 • 10% Su - ruchomości domowe w garażu, pomieszczeniach przynależnych i piwnicy ( do 15 000,00ł)
 • 50% Su - ruchomości domowe wykorzystywane do prowadzenia działalnosci gospodarczej o charakterze domowym

 

 

 

 

 

Elastyczność w kształtowaniu polisy ubezpieczenia ,,GoAuto" Wiener z przedstawionych składników umożliwia skonfigurowanie jej w pakiecie adekwatnym do indywidualnych potrzeb

 • proponujemy zatem poddanie próbie i ocenie reklamowanych walorów i potencjalnych korzyści z jej ew. zawarcia w Wiener TU S.A. po otrzymaniu od nas oferty ,,na jutro"
 • poprzez okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu (bądź przekazanie jego obustronnej kopii lub skanu) z informacją ,,stan licznika, roczny przebieg, garażowanie, ew. użyczanie jego osobom do 25 roku życia i z posiadanym prawem jazdy do dwóch lat,..."
 • co umożliwi wystawienie i przekazanie polisy ,,GoAuto" do odbioru w biurze, lub wysłanie na wskazany adres w całym kraju ( z płatnością składki np: przelewem)

UWAGI

Szczgółowe informacje przedstawione są w OWU, w kontaktach bezpośrednich można uzyskać ich doprecyzowanie pozyskując przy okazji dodatkowe informacje, jak np: iż

 • według porozumień zawartych z Miastem Białystok uczestnicy programu ,,Karta Aktywnego Seniora" i ,,Białostocka Karta Dużej Rodziny" przy tym ubezpieczeniu otrzymują u nas dodatkową zniżkę w wysokości 15%, jak też
 • dodatkową zniżkę w wysokości 20% otrzymują oni przy korzystaniu z usług Biura Rzeczoznawcy www.rzeczoznawca24.com.pl

bialystok logokarta aktywnego seniora  Karta Duej Rodziny350x330

 

 

DSC 0265 608x404

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych ,,GoAuto"

Pakiet ,,GoAuto" w Wiener tworzymy poprzez  dokupienie do ubezpieczenia OC i/lub AC dobrowolnych kolejnych ubezpieczeń np:

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

To ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski i wszystkich krajów europejskich w zakresie:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć, koszt zakupu środków pomocniczych, koszty leczenia NNW, koszty pogrzebu.

Ubezpieczenie Auto Assistance Plus

To pomoc w kraju lub w kraju i za granicą:

 • techniczna + w podróży + informacyjna + finansowa + prawna + medyczna + dla zwierząt
 • w razie awarii i razie wypadku i w razie kradzieży
 • np: uruchomienie pojazdu, dowóz paliwa, wjechanie w zaspę, holowanie, pojazdu zastępczego, hotelu,parkingu, naprawy opon itp.
 • w wersjach ,,standard" lub ,,lux"

Ubezpieczenie Auto Assistance Pojazd Zastępczy

 • w razie wypadku lub kradzieży organizowany i opłacany jest samochód zastępczy nawet do 21 dni

Ubezpieczenie Auto Assistance Opony

 • organizacje i pokrycie kosztów wymiany koła na miejscu zdarzenia lub holowania, jak też pokrycie kosztów naprawy

Ubezpieczenia Auto Assistance Szyba

 • organizacja i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w pojeżdzie bez utraty zniżek

Ubezpieczenie Auto Bagaż

 • możliwość uzyskania nawet 2000,00zł odszkodowania za zniszczenie lub utratę bagażu w czasie wypadku (dizsiaj składka za ubezpieczenie Szyby i Bagażu tylko 10,00zł

Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym dla kierowcy i pasażera

To zapewnienie w oparciu o pisemne zlecenie lekarza prowadzącego:

 • dostępu do specjalustycznej pomocy, w tym lekarzy dziesięciu specjalizacji
 • organizacja oraz pokrycie kosztów: zabiegów ambulatoryjnych + badań laboratoryjnych + badań ultrasonograficznych + rehabilitację + pomoc opiekuńczą + infolinię medyczną i szpitalną.

 

 

500x300 dom

Ubezpieczenie Auto-Casco (AAP, BLS i PDZ  bez dodatkowej opłaty)

Szkody częściowe w wariantach:

 • serwis - oryginalne części , naprawa w ASO (w autoryzowanej stacji obsługi)
 • kosztorys - części zamienne niesygnowane logo producenta, brak potrącenia amortyzacji

Możliwość dokupienia dodatkowych opcji:

 • ochrony zniżek
 • gwarantowana suma ubezpieczeniu (Su)
 • odstąpienie od pomniejszania Su
 • zniesienie amortyzacji
 • utraty kluczyków

Brak wymagań dodatkowych zabezpieczeń przy Su do 100 000,00 zł

Brak udziału własnego, ochrona na bazie ALL RISK

Zwrot również kosztów holowania, parkingu i dodatkowych badań technicznych

PB090094