500x300 dom

Ubezpieczenie Auto-Casco (AAP, BLS i PDZ  bez dodatkowej opłaty)

Szkody częściowe w wariantach:

  • serwis - oryginalne części , naprawa w ASO (w autoryzowanej stacji obsługi)
  • kosztorys - części zamienne niesygnowane logo producenta, brak potrącenia amortyzacji

Możliwość dokupienia dodatkowych opcji:

  • ochrony zniżek
  • gwarantowana suma ubezpieczeniu (Su)
  • odstąpienie od pomniejszania Su
  • zniesienie amortyzacji
  • utraty kluczyków

Brak wymagań dodatkowych zabezpieczeń przy Su do 100 000,00 zł

Brak udziału własnego, ochrona na bazie ALL RISK

Zwrot również kosztów holowania, parkingu i dodatkowych badań technicznych

PB090094