Elastyczność w kształtowaniu polisy ubezpieczenia ,,GoAuto" Wiener z przedstawionych składników umożliwia skonfigurowanie jej w pakiecie adekwatnym do indywidualnych potrzeb

  • proponujemy zatem poddanie próbie i ocenie reklamowanych walorów i potencjalnych korzyści z jej ew. zawarcia w Wiener TU S.A. po otrzymaniu od nas oferty ,,na jutro"
  • poprzez okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu (bądź przekazanie jego obustronnej kopii lub skanu) z informacją ,,stan licznika, roczny przebieg, garażowanie, ew. użyczanie jego osobom do 25 roku życia i z posiadanym prawem jazdy do dwóch lat,..."
  • co umożliwi wystawienie i przekazanie polisy ,,GoAuto" do odbioru w biurze, lub wysłanie na wskazany adres w całym kraju ( z płatnością składki np: przelewem)

UWAGI

Szczgółowe informacje przedstawione są w OWU, w kontaktach bezpośrednich można uzyskać ich doprecyzowanie pozyskując przy okazji dodatkowe informacje, jak np: iż

  • według porozumień zawartych z Miastem Białystok uczestnicy programu ,,Karta Aktywnego Seniora" i ,,Białostocka Karta Dużej Rodziny" przy tym ubezpieczeniu otrzymują u nas dodatkową zniżkę w wysokości 15%, jak też
  • dodatkową zniżkę w wysokości 20% otrzymują oni przy korzystaniu z usług Biura Rzeczoznawcy www.rzeczoznawca24.com.pl

bialystok logokarta aktywnego seniora  Karta Duej Rodziny350x330