Ubezpieczenie odpowiedzialności cywinej posiadaczy pojazdów w ruchu zagranicznym Zielona Karta wydawana jest w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polski

  • na terytorium państw, w których wymagane jest posiadanie certyfikatu Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego ( Zielonej Karty),
  • zakres terytorialny ważności Karty Zielonej oznaczony jest na jej druku,
  • gdy pojazd jest ubezpieczony w zakresie OC lub AC w Wiener TU S.A. to roczny certyfikat Karty Zielonej może być udostępniony obecnie za jedyne 20,00zł.