Ustawowy zakres ochrony w ubezpieczeniach obowiązkowych ogranicza się jedynie do ,,szkód związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego".