Budynki rolnicze

obejmuje:

  • budynki gospodarstwa rolnego chroniąc je przed skutkami zdarzeń losowych: ogień huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, opady śniegu, grad, uderzenia pioruna, eksplozja, opadanie i osuwaniesię ziemi, tąpnięcia, lawina, upadek statku powietrznego, lecz

nie obejmuje:

  • dobytku rolniczego (np:ruchomości domowe, ziemiopłody i zapasy, zwierzęta.....)
  • maszymn i sprzętu rolniczego,
  • stałych elementów budynków rolniczych oraz ich ochronyod zalania czy upadku drzew,
  • szyb, działalności agroturystycznej, NNW (np:śmierć wskutek pożaru od zwarcia instalacji elektrycznej...)