Ubezpieczenia dobrowolne

Ustawowa ochrona ubezpieczeń obowiązkowych z oczywistych względów jest bardzo ograniczona, nie chcąc zatem poprzestać na niej pełną ochronę majątku rolnika można uzyskać korzystając z dobrowolnego ubezpieczenia rolnego ,,GoAgro" w Wiener TU S.A. , które umożliwia dopasowanie ochrony do indywidualnych potrzeb zgodnie z charakterem posiadanego gospodarstwa.

Z pakietu ,,GoAgro" mogą skorzystać rolnicy posiadający obowiązkowe ubezpieczenie rolne ( w Wiener lub u innego ubezpieczyciela) mogąc wtedy skorzystać przy okazji z faktu, że każde zawierane obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie skutkują wzajemnymi dodatkowymi zniżkami w opłacanej składce.

Pakiet ,,GoAgro"

OC w życiu prywatnym

 • suma gwarancyjna (Sg) - od 20 000,00zł
 • szkody rzeczywiste i utracone korzyści wyrządzone osobom trzecim
 • wykupienie tego OC umożliwia

Ubezpieczenie OC działalności agroturystycznej rolnika

 • Suma Gwarancyjna - też od 20 000,00zł
 • zatrucia pokarmowe, szkody z czynów niedozwolonych i zanichania, w tym
 • szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy

Dobytek rolniczy - (do wyboru)

 • ruchomości domowe
 • narzędzia i urządzenia
 • materiały i zapasy
 • ziemiopłody
 • zwierzęta gospodarskie i domowe

Agrocasco - maszyny i sprzęt rolniczy

 • w wartościach rzeczywistych
 • od zdarzeń losowych, kradzieży i rozboju.

Zawarcie jednego z tych ubezpieczeń umożliwia zawarcie kolejnych:

 • ubezpieczenie NNW
 • ubezpieczenie budynków rolniczych w zakresie rozszerzonym oraz
 • małych budynków, budowli lub stałych elementów
 • ubezpieczenie dodatkowe mienia od dewastacji oraz przepięć
 • ubezpieczenie dodatkowe mienia od stłuczenia lub pęknięcia.

PB090093