dom 450x300

Ubezpieczenie domów i mieszkań ,,Cztery Kąty"

 

Zakres ochrony

 • twój dom lub mieszkanie- od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych (22-zdarzenia)
 • twój majątek- od kradzieży z włamaniem, dewastacji, rozboju i rabunku
 • twoją i domowników- odpowiedzialność cywilną (OC) w życiu prywatnym oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie, domek letniskowy, nagrobek, koszt wynajmu lokalu zastępczego, koszt ochrony prawnej itp.
 • udzielamy też assistance (ASS) z zapewnieniem pomocy specjalistów w razie zaistnienia szkody lub awariijurta500x300

Minimalny zakres ubezpieczanych potrzeb

 • dla właścicieli: obiekt+ stałe elementy (stE) + ruchomości (zakres podstawowy) + ASS
 • dla najemcy: rochomości (ZP) + ASS
 • pod cesję: obiekt (bez stE) + ASS
 • dla budujących: obiekt w budowie

Na życzenie ten zakres rozszerzamy o ubezpieczenie ryzyk:

 • ruchomości w zakresie rozrzerzonym (ZR) oraz szyby
 • OC w życiu prywatnym
 • NNW właścicieli i domowników
 • budynek gospodarczy, budowle i stE
 • obiekt w budowie lub przebudowie
 • budynek bez pozwolenia na użytkowanie
 • koszt wynajmu lokalu zastępczego
 • dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie
 • domek letniskowy i ruchomości w nim oraz nagrobek
 • koszty ochrony prawnej

 

 • co pozwala na stworzenie polisy w pełni dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości

Limity odpowiedzialności z sumy ubezpieczenia (Su) w

obiekt lub stE wnętrz, ruchomości domowe

 • 15 000,00zł - przepięcie (szkoda elktryczna)
 • 15 000,00zł - wandalizm
 • 15% Su - akt terroru (wskutek pożaru, uderzenia pojazdu)

budowle

 • 20% Su - przydomowe oczyszczalnie (do 20 000,00zł)
 • 20% Su - przydomowa turbina wiatrowa (do 20 000,00zł)

stałe elementy wnętrz (stE)500x300 domki

 • 10% Su - domofony monitoring (do 2 000,00zł)
 • 1 000,00zł - instalacje pogryzione przez zwierzęta
 • 1 000,00zł - pomazanie, grafitti

domek letniskowy

 • 3 000,00zł - przepięcie
 • 5 000,00zł - wandalizm

obiekt w budowie

 • 10 000,00zł - przepięcie
 • 10 000,00zł - wandalizm
 • 10% Su -kradzież z włamaniem, dewastacja materiałów i instalacji zabudowanych oraz niezainstalowanych

nagrobek

PB080090 2

 • 50% Su -wandalizmmienie450x300
 • 50% Su - dewastacja

 

 

 

 

 

ruchomości domowe

 • 1 000,00zł - rozbój poza miejscem ubezpieczenia
 • 500,00zł - wymiana zamków wskutek tego rozboju
 • 50% Su - sprzęt sportowy i turystyczny, wózki dziecięce i inwalidzkie
 • 100% - sprzęt agd-audio-tele-foto-komputerowy i instrumenty medyczne
 • 10% Su - biżuteria i kosztowności ( do 10 000,00zł)
 • 10% Su - wartości pieniężne ( do 2 000,00zł)
 • 10% so - ruchomości w zabudowanych blkonach, tarasach i loggiach ( do 2 000,00zł)
 • 1 000,00 zł - rośliny w gruncie i skrzyniach ogrodowych
 • 200,oozł - anteny satelitarne
 • 500,00zł - odtworzenie dokumentów osobistych i kart debetowych oraz kredytowych
 • 10% Su - ruchomości domowe w garażu, pomieszczeniach przynależnych i piwnicy ( do 15 000,00ł)
 • 50% Su - ruchomości domowe wykorzystywane do prowadzenia działalnosci gospodarczej o charakterze domowym